Infrastruktura kolejowa

przejeżdzająca kolej

Infrastruktura kolejowa stanowi podstawowy obszar działalności firmy Kopareczka. W tym zakresie podejmujemy się przede wszystkim zadań związanych z budową i utrzymaniem stacji, linii oraz szlaków kolejowych. Szczegółowa oferta obejmuje:

 • budowę torów kolejowych, oraz tramwajowych,

 • budowę przejazdów kolejowych,

 • budowę bocznic kolejowych,

 • budowę peronów kolejowych,

 • budowę stacji kolejowych,

 • demontaż torów kolejowych,

 • wymianę szyn i podkładów.

Specjalizujemy się także w pracach naprawczych oraz usuwaniu awarii kolejowych. Naprawiamy m.in. bocznice i rozjazdy. Ponadto oferujemy roboty kolejowe dotyczące utrzymania nawierzchni linii.

 

Zabezpieczenie robót kolejowych

Nasze usługi obejmują również zabezpieczanie robót kolejowych. Zawsze postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez odpowiednie organy i służby. Do zabezpieczenia miejsca robót stosujemy m.in.:

 • zamknięcie toru sąsiedniego;
 • wygrodzenie międzytorza;
 • automatyczne systemy ostrzegania;
 • ostrzeganie na maszynach roboczych;
 • osygnalizowanie zgodne z instrukcją sygnalizacji E-1.

Zabezpieczamy miejsca robót kolejowych, w tym zabezpieczenia obok miejsca robót w czasie prowadzenia prac w tunelach kolejowych, w peronach, w obiektach inżynieryjnych.

 

Dlaczego warto nam powierzyć roboty kolejowe?

Prace kolejowe są trudne, skomplikowane i często zalicza się je do specjalistycznych robót budowlanych. Z tego względu powinny je wykonywać wyłącznie firmy, których pracownicy mają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności w tym zakresie. To wszystko można powiedzieć o osobach pracujących w naszej firmie. Co więcej, podczas prac w obszarze infrastruktury kolejowej wykorzystujemy specjalistyczne maszyny i urządzenia, w tym np. koparki dwudrogowe. Dzięki temu możemy zagwarantować, że wszystkie roboty wykonujemy dokładnie i terminowo.

Podczas realizacji zleceń duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo pracowników oraz innych osób, które znajdują się w pobliżu. W związku z tym dbamy o prawidłowe zabezpieczenie robót kolejowych. Zamykamy tory sąsiadujące, odgradzamy międzytorza za pomocą stałych barier i stosujemy systemy ostrzegania.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące robót kolejowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Specjalizujemy się nie tylko w budowie i naprawie torów kolejowych, ale również w utrzymaniu infrastruktury kolejowej. Z chęcią udzielimy dodatkowych informacji oraz ustalimy szczegóły zlecenia.


tory

Budowa torów

przejazdy kolejowe

Budowa przejazdów kolejowych

bocznice kolejowe

Budowa i naprawa bocznic

rozjazdy kolejowe

Naprawa rozjazdów kolejowych

peron

Budowa peronów

widok z góry na stacje

Budowa stacji

nawierzchnia linii kolejowych

Utrzymanie nawierzchni linii kolejowych

demontaż torów

Demontaż torów

szyny

Wymiana szyn i podkładów

przejazd przed tory

Usuwanie awarii kolejowych