Budowa i naprawa bocznic

bocznice kolejowe

Budowa bocznic kolejowych to jedna z głównych usług, jakie świadczy nasza firma. Bocznice mają specjalne przeznaczenie i stanowią odgałęzienie głównej linii kolejowej. Używa się ich m.in. do załadunku wagonów oraz przeprowadzania konserwacji pociągów. Budujemy stacyjne i szlakowe bocznice. Złożone są one przede wszystkim z elementów, które składają się na linię kolejową i obiekt liniowy. Ponadto w ich skład wchodzą urządzenia sterujące. Dzięki nim poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest większy.

 

Naprawa bocznic kolejowych

Oferowane przez nas usługi dotyczą również naprawy bocznic kolejowych. Realizujemy zarówno naprawy, które mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, jak i drobne prace naprawcze. Do najczęściej wykonywanych robót należą:

  • wymiana złączek,

  • podbijanie podkładów na torach,

  • dokręcanie wkrętów w podkładach,

  • czyszczenie torów, usuwanie lodu i śniegu.

Oferujemy też konserwację bocznic kolejowych. Prace w tym zakresie dotyczą sprawdzania torów i określania ich stanu technicznego. Podczas konserwacji można wykryć rozmaite usterki, w tym np. pęknięcia albo przesunięcia. Gdy te zostaną zauważone, niezbędne jest przeprowadzenie robot naprawczych, w celu przywrócenia bezpieczeństwa na bocznicy.

Skontaktuj się z naszą firmą i sprawdź, co jeszcze obejmuje naprawa bocznic kolejowych.