Budowa dróg

droga w trakcie budowy

Budowa dróg to trudna do wykonania praca budowlana, dlatego robotami w tym zakresie powinny zajmować się profesjonalne firmy budowlane takie jak nasza. Aby zbudować drogi, niezbędna jest specjalistyczna wiedza, doświadczenie oraz dostęp do nowoczesnych maszyn budowlanych. Tym wszystkim wyróżniamy się my. W zakresie budowy dróg specjalizujemy się w robotach ziemnych. Do naszych zadań należy:

  • przygotowanie terenu,

  • wykopy ziemne,

  • usunięcie urobku,

  • wykonanie nasypów,

  • zagęszczenie gruntu,

  • stabilizacja podłoża,

  • wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych,

  • rozłożenie kruszywa.

 

Prace przygotowawcze, wykopy i nasypy

Budowę dróg rozpoczynamy od prac przygotowawczych. Obejmują one usunięcie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) lub skruszenie istniejącej struktury. Humus musi zostać usunięty, ponieważ jego obecność znacznie utrudnia powiązanie rodzimego gruntu z nasypowym. Kolejnym etapem są wykopy. Podczas realizacji tego zadania zawsze jesteśmy dokładni, ponieważ nawet najmniejszy błąd może przyczynić się do osiadania drogi. W trakcie wykopów zwracamy szczególną uwagę odchylenie osi korpusu ziemnego, pochylenie skarp, szerokość korpusu i głębokość nierówności. Wraz z wykopami dbamy o odpowiednie odwodnienie terenu. Prace przygotowawcze pod budowę dróg kończą się na nasypach. Nasypy tworzymy równomiernie na całej szerokości budowanej drogi.

Następne etapy to profilowanie i zagęszczenie terenu, stabilizacja gruntu, zabezpieczenie wykonanych konstrukcji oraz rozłożenie mieszanki kruszywa. Do prac związanych z budową dróg wykorzystujemy różnego rodzaju maszyny, w tym koparki i spycharki, a także inne urządzenia przeznaczone do robót ziemnych.