Budowa przejazdów kolejowych

przejazdy kolejowe

Jedną ze specjalizacji naszej firmy jest budowa przejazdów kolejowych. Są to skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi znajdujące się na jednym poziomie. Do prac budowlanych w tym zakresie wykorzystujemy wysokiej jakości materiały budowlane. Dzięki temu wszystkie stworzone przez nas przejazdy są wytrzymałe i we właściwy sposób spełniają swoje funkcje. Podczas budowy przejazdów kolejowo-drogowych zwracamy szczególną uwagę na warunki techniczne związane z widocznością, pochyleniem drogi na dojeździe, oświetleniem oraz kątem skrzyżowania torów z drogą. Wiąże się to z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego i kolejowego.

 

Jakie są kategorie przejazdów kolejowych?

Przejazdy kolejowe oraz przejścia wykonujemy na liniach i bocznicach, gdzie ruch kolejowy nie odbywa się szybciej niż 160 km/h. Podejmujemy się zbudowania przejazdów następujących kategorii:

  • A,

  • B,

  • C,

  • D,

  • E,

  • F.

Przejazdy kolejowo-drogowe kategorii A to takie, na których ruchem drogowym kierują uprawnieni do tego pracownicy zarządy kolei albo przewoźnika kolejowego. Do kierowania ruchem używa się w tym przypadku ręcznych sygnałów lub urządzeń i systemów przejazdowych, które są wyposażone w rogatki zamykające jezdnię na całej szerokości. Kategoria B obejmuje przejazdy, gdzie ruch drogowy kierowany jest poprzez samoczynne systemy przejazdowe, które mają sygnalizację świetlną i rogatki.

Na przejazdach kategorii C ruch kierowany jest za pomocą samoczynnych systemów przejazdowych. Wyposażone są one jedynie z sygnalizację świetlną. Przejazdy kategorii D nie mają żadnych systemów zabezpieczenia ruchu. Z kolei kategorie E i F to przejścia i przejazdy wyposażone odpowiednio w półsamoczynne lub samoczynne systemy przejazdowe, kołowrotki lub barierki oraz znajdujące się na drogach wewnętrznych.