Niwelacje terenu

niwelacje terenu

Jedną ze świadczonych przez nas usług są niwelacje terenu. Celem niwelacji jest wyznaczenie punktów wysokościowych na danym terenie, a następnie wyrównanie powierzchni. Do tego konieczne jest usunięcie nadmiaru ziemi w miejscach wyżej położonych oraz uzupełnienie braków ziemi w niżej położonych punktach. Z tego względu niwelacja terenu często jest określana jako poziomowanie działki. Usługi w tym zakresie bardzo często realizujemy przed budową domów i innych obiektów budowlanych.

Niwelację terenu warto wykonać nie tylko ze względu na prace budowlane, lecz również po to, aby w późniejszym czasie użytkowanie działki było łatwiejsze. Na równym terenie bez problemu można założyć ogród, a koszenie trawnika nie sprawia większych kłopotów. Jeżeli planujesz wyrównać działkę, zapraszamy do współpracy. Nasi pracownicy specjalizują się w tego typu pracach ziemnych.

 

Jak przebiega niwelacja terenu?

Niwelacja działki to robota ziemna, która składa się z kilku etapów prac. Na początku usuwamy wierzchnią warstwę ziemi, czyli humus. Ze względu na to, że to urodzajna ziemia i stanowi ważny element gleby, nie należy jej się pozbywać, lecz składować w innym miejscu na działce. Kolejny etap to pomiary terenu. Zadanie to przeznaczone jest dla geodetów. Dopiero po przeprowadzeniu pomiarów następuje wyrównanie terenu. Zanim przystąpimy do tej czynności, sprawdzamy, czy na danym terenie nie ma żadnych przeszkód (kable, rury kanalizacyjne, rury gazociągowe itp.).

Do wyrównywania powierzchni działki wykorzystujemy rozmaite maszyny budowlane. Najczęściej są to koparko-ładowarki, koparki oraz spycharki. Dobór urządzeń zależy w dużej mierze od wielkości niwelowanego terenu i jego ukształtowania.